10 tips fra Patrik

10 tips fra Patrik

For å jobbe effektivt i Excel, er det smart å kunne noen hurtigtaster. Kan du disse øker du din produktivitet. Det har samtidig en positiv innvirkning på din konsentrasjon. Når du bruker mus tvinger den deg til å gjøre en mental pause, som krever en ny periode med konsentrasjon. Hvis du bruker dem regelmessig, vet du hva jeg snakker om.

Her er Patrik’s 10 hurtigtaster for å bli lynrask i Excel. Print ut og pugg😊

  1. Ctrl + C: Kopierer de markerte cellene
  2. Ctrl + V: Limer inn kopiert utvalg
  3. Shift + piltast: Marker flere celler med bruk av piltastene. Markøren flytter 1 og 1 celle og markerer disse. 
  4. Ctrl + piltast: Gi piltastene dine superkraft! I stedet for å flytte markeringen 1 og 1 celle vil den hoppe til siste datapunkt i tabellen. 
  5. Ctrl + Shift + piltast: Marker områder med lynets hastighet! Denne hurtigtasten kombinerer nr. 3 og nr. 4 ved at alle celler mellom der man hopper fra og der man hopper til vil bli markert. 
  6. Ctrl + Space: Markerer hele raden til den cellen man er i. (F. eks er man i celle C4 vil hele rad 4 markeres)
  7. Shift + Space: Markerer hele kolonnen til den cellen man er i. (F. eks er man i celle C4 vil hele kolonne C markeres)
  8. Ctrl + A: Markerer all data i den tabellen man er i. For å markere hele Excel arket kan hurtigtasten brukes to ganger på rad. 
  9. Ctrl + «+»: Sett inn ny tom celle. Denne kan kombineres ved først å benytte hurtigtast nr. 6 for å sette inn en blank rad over den raden man er på eller ved å først benytte hurtigtast nr. 7 for å sette inn en blank kolonne til venstre for kolonnen man er i.
  10. Ctrl + «-»: Sletter den markerte cellen. Denne kan kombineres ved først å benytte hurtigtast nr. 6 for å slette hele raden man er på eller ved å først benytte hurtigtast nr. 7 for å slette hele kolonnen man er i.

BONUS! Ctrl + Z: Med denne hurtigtasten kan du reversere forrige handling som ble utført. Kan også brukes flere ganger på rad dersom det er gjort flere feil. 

Nyheter: