Fredrikstad kontoret

Fredrikstad-kontoret består av følgende revisjonsselskaper:
  • G. Ramberg Revisjon AS - ansvarlig revisor Gunnar Ramberg
  • Sand & Dale Revisjon AS - ansvarlig revisor Tore Sand
  • Grøm & Gluppe Revisjon AS - ansvarlige revisorer Helle Grøm og Per Erik Gluppe
  • Einar Hellstrøm AS - ansvarlig revisor Einar Hellstrøm
Vi holder til på Glommen Brygge på Kråkerøy. Vi er til sammen 6 ansatte som alle er registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere.

Kontorfellesskapet gir høy grad av faglig samarbeid.

Våre kunder er hovedsakelig lokalisert i Østfold, men vi har også oppdrag andre steder i landet.
Fredrikstad-kontoret:
Kråkerøyveien 2 A
1671 Kråkerøy

Råde-kontoret:
Mossveien 60
1640 Råde

Telefon: 69 28 20 20
Faks: 69 28 20 29