FN’s Bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

FN’s Bærekraftsmål nr. 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi i Øst-revisjon har valgt å jobbe med bærekraftsmål nr 12, da dette er viktig mål for å oppnå et bærekraftig næringsliv. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 

Hver enkelt forbruker må endre livsstil
For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. Vår høye velstand og store forbruk gjør at vi i Norge har høye utslipp og mye avfall. Utfordringen er å fremme en økonomisk vekst som ikke samtidig bidrar til at miljøet forringes.

Bærekraft er en forutsetning for å sikre norsk økonomi
Bærekraftsmål 12 omhandler alt fra avfall, kildesortering og matsvinn til endring av forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraft er en forutsetning for å sikre norsk økonomi og langsiktig verdiskaping og lønnsomhet for norske bedrifter. Det handler blant annet om å investere i ny teknologi og jobbe med innovative løsninger. I tillegg til å utforske forretningsmuligheter knyttet til den sirkulære økonomien. 

Revisors rolle knyttet til bærekraftsmål nr 12
Revisor vil spille en viktig rolle for å sikre at selskaper følger retningslinjer og prinsipper for bærekraft. Dette vil omfatte revisjon av selskapets miljømessige og sosiale påvirkning, effektiv ressursbruk og ansvarlig produksjon. Revisorforeningen jobber for at revisorene integrerer bærekraft og klimarisiko i finansiell rapportering.

Vi i Øst-revisjon jobber for å bli mer bevist i forhold til ansvarlig forbruk både privat og på jobb. Vi synes det er spennende med bedrifter som satser på nye løsninger for en bærekraftig produksjon.