Tilstede siden 1985

Våre revisorer har lang erfaring, høy kompetanse innen revisjon og ønsker å være tilgjengelige for våre kunder.

Øst-revisjons virksomhet er fordelt på to kontorer, ett på Glommen Brygge på Kråkerøy og ett ved Jonsten i Råde, like ved E6.

Kontorfellesskapet ble stiftet i 1985, og består nå av 2 selskaper med tilsammen 14 ansatte. Vår virksomhet omfatter revisjon og rådgivning innen regnskap, skatt, avgift og selskapsrett. Våre kunder er små og mellomstore selskaper innen de fleste bransjer.

Øst-revisjon – engasjert og fremtidsrettet.

Våre tjenester

Vi utfører lovpålagt revisjon som innebærer at vi på selvstendig og uavhengig grunnlag kontrollerer om selskapets årsregnskap avgis i samsvar med lover og forskrifter. Vi kontrollerer at regnskapet gir et korrekt bilde av virksomheten, at formelle regler følges og at interne rutiner gir god kontroll med driften. På denne måten kvalitetssikres selskapets regnskap som grunnlag for selskapets egne beslutninger og for eksterne brukere som leverandører, banker, det offentlige m.fl.

Bli en del av laget

Vi er stadig på jakt etter nye kollegaer. Hos oss er vi opptatt av at du får faglige utfordringer i hverdagen, at vi er inkluderende kollegaer og at du har det gøy på jobb og trives skikkelig godt!

Nyheter: