Øst-Revisjon - Vi er til stede for våre kunder og vi ønsker å være en tillitsfull samtalepartner

Øst-Revisjon er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 9 ansatte. Vi har kontor i Fredrikstad og i Råde. Vi utfører revisjon og beslektede tjenester for små og mellomstore selskaper.