Øst-Revisjon - Vi er til stede for våre kunder og vi ønsker å være en tillitsfull samtalepartner

Øst-Revisjon DA er et kontorfellesskap som ble etablert i 1985 og som består av 5 revisjonsfirmaer, totalt 9 ansatte. Vi har kontor i Fredrikstad og i Råde. Vi utfører revisjon og beslektede tjenester for små og mellomstore selskaper
Fredrikstad-kontoret:
Kråkerøyveien 2 A
1671 Kråkerøy

Råde-kontoret:
Mossveien 60
1640 Råde

Telefon: 69 28 20 20
Faks: 69 28 20 29