FN’s Bærekraftsmål nr. 13 –  Stoppe klima-endringene

FN’s Bærekraftsmål nr. 13 – Stoppe klima-endringene

Formålet med bærekraftsmål nummer 13 er å stoppe klimaendringene ved å redusere utslipp, og fremme bærekraftig utvikling for å sikre en tryggere og mer rettferdig verden for alle.

Hva vil dette bety i praksis?
I praksis vil dette si å kutte det som forurenser planeten vår og sørge for at vi tar vare på jorda, for å sikre at vi vil kunne ha det bra både nå og i framtida.

Klimaendringene påvirker alt fra været til tilgangen på mat og vann. Hvis det ikke tas grep, vil det kunne føre til ødeleggende konsekvenser for kloden og oss som bor her. 

Om vi reduserer klimautslippene og heller øker investeringene i bærekraftige løsninger kan vi åpne for nye økonomiske muligheter og jobbskaping, som utvikling av grønn teknologi, fornybar energiinfrastruktur og bærekraftige forretningsmodeller.

Hvem går foran i kampen?
Det er mange som går foran i kampen for å stoppe klimaendringene, på litt forskjellige måter. FN selv er en av de større aktørene med sitt klimapanel og sin klimakonvensjon. Andre, som Greenpeace og Stopp oljeletinga bruker kampanjer og aktivisme for å få frem sitt budskap om å redusere klimaendringene. 

Det finnes også ulike fond og stiftelser, som Bill & Melinda Gates Foundation og Norge sitt Nysnø Klimainvesteringer, som støtter prosjekter som jobber for å bekjempe klimaendringer. 

Selv om tiltakene er forskjellige så har de alle sammen det samme målet: å få folk, bedrifter og regjeringer til å gjøre mer for å stoppe klimaendringene.

Hva gjør vi i Øst-revisjon?
Øst-revisjon trives godt på planeten vår og vi vil gjerne være med på å ta vare på den. Som revisorer ønsker vi å gjøre vårt for å stoppe klimaendringene og det flere måter vi vil bidra på.  

  • Vi jobber for å redusere eget forbruk og ha fokus på gjenvinning
  • Vi bistår våre større kunder med bærekraftsrapportering (ESG)
  • Vi vil jobbe for å bevisstgjøre våre kunder på hvilke muligheter som finnes og være en støttespiller for dem i arbeidet for å stoppe klimaendringene