Råde

Øst-revisjon avdeling Råde

Øst-revisjon avdeling Råde har kontor i Mosseveien 60 A 1640 Råde.

Grete Bjørge, Tove Fagerhøi og Brith Theodorsen er alle ansvarlige revisorer i selskapet. På Råde kontoret er vi 6 ansatte, 5 statsautoriserte revisorer og 3 statsautorisert regnskapsførere.