Råde

Øst-revisjon avdeling Råde

Øst-revisjon avdeling Råde har kontor i Mosseveien 60 1640 Råde.

Grete Bjørge, Tove Fagerhøi og Brith Theodorsen er alle ansvarlige revisorer i selskapet. På Råde kontoret er vi 5 ansatte, alle er statsautoriserte revisorer og statsautorisert regnskapsførere.