Fredrikstad

Øst-revisjon avdeling Fredrikstad

Øst-revisjon avdeling Fredrikstad har kontor i Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy (Glommen Brygge).

Ansvarlige revisorer er Helle Grøm, Per Erik Gluppe, Elisabeth F. Dale, Marianne Munch og Ole Petter Hansen. På Glommen Brygge er vi til sammen 7 ansatte hvorav 7 er statsautoriserte revisorer og 6 autoriserte regnskapsførere.