Fredrikstad

Øst-revisjon avdeling Fredrikstad

Øst-revisjon avdeling Fredrikstad har kontor i Kråkerøyveien 2A, 1671 Kråkerøy (Glommen Brygge).

Ansvarlige revisorer er Helle Grøm, Per Erik Gluppe, Elisabeth F. Dale og Marianne Munch. På Glommen Brygge er vi til sammen 8 ansatte hvorav 8 er statsautoriserte revisorer og 6 statsautorisert regnskapsførere.