Historien om Øst-revisjon

Historien om Øst-revisjon

Vi har lang fartstid i bransjen og har opparbeidet oss en solid og bred erfaring. Helt siden vi ble stiftet av Tore Sand, Jan-Gunnar Svendsen og Einar Hellstrøm tilbake i 1985 har vi opparbeidet oss bred bransjekunnskap og blitt kjent med mange hyggelige kunder! Det har gitt oss noe helt unikt. Gjennom erfaringen og arbeidet med spennende og dyktige folk har vi blitt både engasjerte og fremtidsrettet. Vi vet hva du trenger nå og i fremtiden! 

Startet i 1985
Øst-revisjon startet i Nygårdsgata 33 tilbake i 1985 og i 1987 ble Unn Merete Brinck ansatt som kontormedarbeider. Hun var med oss på reisen helt til hun gikk over i ny stilling i 2018. I 1990 flyttet Øst-revisjon til Arne Stangebyesgate 11 og i løpet av 90-tallet kom Gunnar Ramberg (-94), John Edvard Haugesten (-95), og Geir Toverud (-97) inn som partnere. I løpet av årene 2000 til 2010 var flere medarbeidere innom, og Tove Fagerhøi (-00), og Helle Grøm (-01), Elisabeth Dale (-03), Per Erik Gluppe (-05) og Brith Theodorsen (-08) er fortsatt en del av vårt team.

En del av Øst-revisjon flyttet til Råde
John-Edvard og Tove flyttet til Råde i 2010 og dermed fikk vi to kontorsteder. Grete Bjørge ble ansatt på Råde-kontoret i desember samme år. Det ble etter hvert aktuelt med generasjonsskifte i Råde og i 2020 tok Grete, Brith og Tove over driften etter John-Edvard. I september 2021 kom Leif Braaten inn som ansatt. Han tok med seg sine kunder og avsluttet sitt mangeårige oppdragsansvaret han hadde hatt i Follo Revisjon AS. Høsten 2022 er det ansatt to nye medarbeidere, Jan Roger Delbekk og Elisabeth Hauglum som tiltro henholdsvis i desember -22 og januar -23.

Et Fredrikstad-kontor i vekst
I 2012 tok Helle og Per Erik over Geir sitt selskap og er nå viktige partnere på kontoret i Fredrikstad. I 2018 flyttet Fredrikstad-kontoret til Glommen Brygge med 5 ansatte, Tore, Helle, Per Erik, Gunnar og Elisabeth. Året etter leide vi inn Marianne Munch og Tore Bjørnstad. De ansatte var da fordelt på tre aksjeselskaper til Gunnar gikk over i pensjonistenes rekker i 2020, og Tore Sand har valgte å pensjonere seg i 2022 etter 37 år i Øst-revisjon.  

De to selskapene som var igjen samlet seg til et aksjeselskap i 2021. Her er det fire partnere, Helle, Per Erik, Marianne og Elisabeth. Flere dyktige revisorer har nå kommet til. Emilie Brække (-21). Petter Stedjebert (-23),  Ann-Kristin Skinlo (-23) og Per Rømoen (-23).

Stabilt og godt arbeidsmiljø
Øst-revisjon har gjennom alle år hatt en stabil stab og et godt arbeidsmiljø. Vi har hatt mange fine turer både innenlands og utenlands. På våre årlige turer har vi delt hyggelige opplevelser, god mat og drikke, og vi har blitt godt kjent. Det mener vi bidrar til økt kvalitet i arbeidet vi utfører for våre kunder. 

Stort fokus på kompetanseheving
Kompetanseheving og -deling, gode diskusjoner og faglig interesse er en del av vår kultur. Vi har fokus på kontinuerlig læring og ønsker at alle ansatte deltar på kurs. I tillegg har vi jevnlige fagmøter og sosiale arrangementer. Vi ønsker å være fremtidsrettet og har fokus på fagområder som bærekraft og digitalisering, herunder AI (kunstig intelligens). Med kombinasjon av unge, digitale og erfarne revisorer er vi godt rustet for fremtiden.  

Øst-revisjon – engasjert og fremtidsrettet
I dag består Øst-revisjon altså nå av 2 selskaper, et på Glommen Brygge, Øst-revisjon AS og et i Råde, Øst-revisjon BFT AS. Sammen jobber vi med felles verdier. Vi skal være engasjerte i hverdagen, tørre å være fremtidsrettet og vi vil oppleves som pålitelig – alltid! Vi er nå til sammen 14 ansatte som ønsker å være til stede for våre kunder slik at de opplever trygghet og kvalitet i vårt arbeid. 

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat