FN’s Bærekraftsmål nummer 4 – God utdanning

FN’s Bærekraftsmål nummer 4 – God utdanning

Bærekreftsmål nr 4 fokuserer på kvalitetsutdanning. Formålet er å sikre en inkluderende, rettferdig og god utdanning. Uavhengig av kjønn, skal man ha lik tilgang på utdanning av høy kvalitet. Det er vi svært opptatt av hos oss i Øst-revisjon.

Utdanning er nøkkelen til utvikling
Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet og danner grunnlagt for å kunne forbedre menneskers liv. Utdanning er nøkkelen til utvikling, den gir bedre forutsetninger til å påvirke beslutninger og gjør at hver enkelt av oss kan bidra til en bærekraftig livsstil og et bærekraftig samfunn.

I Norge har vi flere muligheter innen utdanning
I Norge har vi et relativt godt utdanningssystem, der alle barn og ungdom har lik rett til gratis skolegang. Det finnes i tillegg gode stipend- og finansieringsordninger gjennom Lånekassen, noe som gjør høyere utdanning lettere tilgjengelig for alle. Det er også flere frivillige organisasjoner som jobber aktivt med målet, og i nærmiljøet kan vi se at organisasjoner som Røde Kors og Frivillighets sentralen tilbyr leksehjelp for barn i grunnskolen.

Hos oss er utdanning og etterutdanning et viktig fokusområde
For at vi som revisor skal kunne anses som samfunnets tillitsperson, er utdanning svært viktig. Alle våre ansatte i Øst-Revisjon er statsautoriserte og i det ligger det strenge krav til etterutdanning. Dette bidrar til at vi holder oss faglig oppdatert samt utvider vår kompetanse løpende. På denne måten kan vi tilby våre kunder faglige, oppdatert og gode tjenester. Og vi deler alltid vår kunnskap med glede!