Har du blitt revisjonspliktig og trenger revisor?

Har du blitt revisjonspliktig og trenger revisor?

Våre revisorer har lang erfaring, høy kompetanse og er engasjerte og fremtidsrettet.

Øst-revisjon sin virksomhet omfatter revisjon og rådgivning innen regnskap, skatt, avgift og selskapsrett. I tillegg kan vi bidra med nyttige innspill til rutiner, risikohåndtering, styring og kontroll fordi vi ofte vurderer kvalitet i ulike virksomheters interne rutiner når vi jobber. 

Vi ble etablert i 1985 og har opparbeidet oss en solid og bred erfaring.

Vi er lokalt forankret, med kontorer både i Fredrikstad og Råde. Vår tilstedeværelse i lokalmarkedet gir oss derfor mulighet til å stille med et revisjonsteam som kjenner de lokale forretningsforholdene godt. Vi vil dessuten være i nærheten av deg som kunde.  

Med oss vil dere få et fast revisjonsteam hvor vi har fokus på kontinuitet. Vi velger alltid ut et team som har erfaring med deres bransje og tilhørende tjenester og ikke minst et team som har et sterkt ønske om å samarbeide med nettopp dere. Vi ønsker å legge til rette for at det skapes gode relasjoner og at det blir et verdifullt samarbeid for begge parter.

Som revisor bruker vi mye tid på å forstå selskapenes verdiskapende prosesser, og de interne rutinene som understøtter kvaliteten i den finansielle rapporteringen. Kombinert med vår kompetanse, gjør dette oss til en verdifull diskusjonspartner.

Vi har kontinuerlig fokus på måten vi jobber på, og tar stadig i bruk ny tekonologi for å sikre en mer effektiv arbeidsform.  Men en klok revisor kan ikke byttes ut med effektive it verktøy i sin helhet. Det er samspillet som sikrer en god kvalitet og effektiv utført revisjon. Vi tilbyr kundene våre både fine folk, høy kompetanse og effektiv bruk av teknologi, slik at vi bruker tiden på det som er viktigst for deg. Det gir god kvalitet og stor verdi for kundene våre.

Aldri før har tillit vært viktigere. Og aldri før har det vært vanskeligere å vite hvem og hva du kan stole på. Verdien av en uavhengig bekreftelse er derfor større enn noen gang. Revisors signatur gjør at du kan stole på et beslutningsgrunnlag. 

Velkommen til oss!