Hva kan en revisor gjøre for deg?

Hva kan en revisor gjøre for deg?

Vi er en fin bukett med topp trente revisorer som simpelthen elsker faget vårt! Men, hva kan vi egentlig gjøre for deg og din bedrift?

Vår hovedoppgave er å bekrefte årsregnskapet. Enkelt og greit. Men, dette er likevel bare en liten del av de tjenester som vi som revisor tilbyr. 

Finansiell- og ikke-finansiell rapportering smelter sammen. Kravene fra myndigheter og markedet om en mer helhetlig rapportering, øker. Finansiell rapportering gir alene ikke god nok informasjon om selskapets aktivitet og prestasjoner. 

Det er derfor vi som din revisor har en viktig rolle som pådriver i å forbedre og utvikle rapporteringen i selskapet ditt. Blant annet gjelder dette innenfor bærekraftsrapportering. 

Vi har også høy kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift, skatt, merverdiavgift, regnskap samt rettslige spørsmål i tilknytning til disse områdene.

Derfor er vi også en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet.