Fredrikstadkontoret

Kontoret i Fredrikstad består av Øst-Revisjon AS

  • Ansvarlige revisorer Tore Sand, Helle Grøm, Per Erik Gluppe, Elisabeth F. Dale og Marianne Munch

På Glommen Brygge er vi til sammen 7 ansatte hvorav 6 er statsautoriserte revisorer og 5 autoriserte regnskapsførere.