Fredrikstadkontoret

Kontoret i Fredrikstad består av to selvstendige selskaper

  • Sand & Dale Revisjon AS - ansvarlig revisor Tore Sand
  • Grøm & Gluppe Revisjon AS - ansvarlige revisorer Helle Grøm og Per Erik Gluppe

I kontorfellesskapet på Glommen Brygge er vi til sammen 7 ansatte som alle er statsautoriserte revisorer og autoriserte regnskapsførere.