Fredrikstadkontoret

Kontoret i Fredrikstad består av Øst-Revisjon AS

  • Ansvarlige revisorer Helle Grøm, Per Erik Gluppe, Elisabeth F. Dale og Marianne Munch

På Glommen Brygge er vi til sammen 8 ansatte hvorav 8 er statsautoriserte revisorer og 6 autoriserte regnskapsførere.