Rådekontoret

Revisjonsselskapet John-Edvard Haugesten AS har kontorer i Mosseveien 60, ved siden av Ankomstsenteret ved
Johnsten i Råde, tett inntil E6.

Vi er 3 ansatte, alle registrerte revisorer og autoriserte regnskapsførere.

Våre kunder er hovedsakelig lokalisert i Østfold, men vi har også oppdrag andre steder i landet.

Vi samarbeider faglig med Fredrikstadkontoret.