Rådekontoret

Bjørge, Fagerhøi & Theodorsen Revisjon AS har kontor i Mosseveien 60 i Råde.

Grete Bjørge, Tove Fagerhøi og Brith Theodorsen er alle ansvarlige revisorer i selskapet.

Vi er 4 ansatte, alle er statsautoriserte revisorer og autoriserte regnskapsførere.