Rådekontoret

Øst-Revisjon BFT AS har kontor i Mosseveien 60 i Råde.

Grete Bjørge, Tove Fagerhøi og Brith Theodorsen er alle ansvarlige revisorer i selskapet.

Vi er 5 ansatte, alle er statsautoriserte revisorer og autoriserte regnskapsførere.