The European Green Deal

The European Green Deal

Dette er en strategi for grønn vekst som skal sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har uttalt følgende: 

«At the heart of the Green Deal is our commitment to becoming the world’s first climate-neutral continent. It is also a long-term economic imperative: those who act first and fastest will be the ones who grasp the opportunities form the ecological transition.” 

Ambisjonene er et klimanøytralt EU innen 2050. Fokuset blir mindre forurensning, bedre beskyttelse av helse og miljø, økt livskvalitet, sunne økosystemer og bevaring av biologisk mangfold. I tillegg ren og sikker mat og energi.  Endringer i rammebetingelsene ligger i hjertet av Green Deal, og vil påvirke norske bedrifter så vel som de innad EU. Nye regelverksendringer og krav til standardisering gjennom nye rettsakter vil påvirke en lang rekke markeder, teknologier og sektorer. Disse regelverksendringene vil, med noen unntak, bli innlemmet i norsk lov via EØS-avtalen.

For å nå målet om et klimanøytralt EU innen 2050 vil din virksomhet bli dirkete eller indirekte påvirket av nytt regelverk for bærekraftsrapportering. I hovedsak skal ikke små eller mellomstore virksomheter i Norge bli underlagt å rapportere, men vil fort kunne blir indirekte påvirket i form av å være underleverandør. Det er viktig å være klar over at du som underleverandør kan man bli spurt om å produsere og levere bærekraftsdata. Slike data kan være informasjon om utslipp, materialinnkjøp, avfall og energiforbruk men også informasjon om sosiale forhold.

Bærekraftsrapporteringen blir viktig siden dette vil synliggjøre og bevisstgjøre virksomheter på deres miljømessige påvirkning, både positivt og negativt.  I tillegg blir det et verktøy får å kunne ta  bærekraftige valg fremover.  

  

Nyheter: